Rektor og skolens ledelse

Rektor

Kjetil Langø

telefon 69 20 28 59, mobil 905 36 384, e-post kjetill@viken.no

Han er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor

Sigrid Sandvand

mobil 419 08 443, e-post sigridsa@viken.no

Hun er rektors stedfortreder. Hun har også ansvaret for

 • kunst, design og arkitektur

Utdanningsledere 

Marianne Gurrik

telefon 69 20 27 08, mobil 970 20 931, e-post mariannegu@viken.no

Hun har ansvaret for

 • studiespesialisering
 • musikk, dans og drama
 • elevadministrasjon
 • timeplaner

Anita Johansen

telefon 69 20 27 07, mobil 910 09 127, e-post anitajo@viken.no

Hun har ansvaret for

 • restaurant- og matfag
 • salg, service og reiseliv
 • informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • skolens spesialpedagogiske arbeid

Jonas Skurtveit

telefon 69 20 29 12, mobil 476 21 835, e-post jonassk@viken.no

Han har ansvaret for

 • idrettsfag
 • eksamen
 • IKT-avdelingen
 • biblioteket

Personal- og økonomileder

Enid Kongshaug

telefon 69 20 27 09, mobil 402 48 545, e-post enidk@viken.no

Hun har ansvaret for

 • skolens personal- og økonomiarbeid
 • planlegging og utvikling innenfor personal- og økonomiarbeid.
 • leder for skolens kontoravdeling.

Fagledere

Anne Kjærnes Bratland

telefon 69 20 28 32, mobil 915 85 617, e-post annebratl@viken.no

 • språk- og samfunnsfagseksjonen

Anne Marte Rådahl Buffon

telefon 69 20 28 29, mobil 45614515, e-post annebuf@viken.no

 • språk- og samfunnsfagseksjonen

Hilde Bånrud

telefon 69 20 29 10, mobil 482 72 822, e-post hildeba@viken.no

 • realfag

Kari Olafsen Sørensen

telefon 69 20 27 35, mobil 970 06 940, e-post karisor@viken.no

 • salg, service og reiseliv
 • informasjonsteknologi og medieproduksjon

Torstein Sletner (vikar for Linda Kleppe)

e-post torsteins@viken.no

 • idrettsfag

Margrethe Ek

telefon 69 20 28 06, mobil 911 84 497, e-post margrethee@viken.no

 • musikk, dans og drama

Gry Janet Olsen

telefon 69 20 28 96, mobil 970 97 389, e-post gryo@viken.no

 • tilrettelagt opplæring

Leder for støttefunksjoner

Ann Christin Skogum Jorås

telefon 69 20 27 69, mobil 992 70 094, e-post annjo@viken.no

Hun er leder for

 • kantinen
 • driftsavdelingen
 • renholdsavdelingen
 • utleie av skolens lokaler utenom skoletid
Til toppen