Rektor og skolens ledelse

Rektor

Kjetil Langø

telefon 69 20 28 59, mobil 905 36 384, e-post kjetill@viken.no

Han er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor

Sigrid Sandvand

  mobil 419 08 443, e-post sigridsa@viken.no

  Hun er rektors stedfortreder. Hun har også ansvaret for

  • kunst, design og arkitektur
  • språk- og samfunnsfagseksjonen

   Utdanningsledere 

   Marianne Gurrik

   telefon 69 20 27 08, mobil 970 20 931, e-post mariannegu@viken.no

   Hun har ansvaret for

   • studiespesialisering
   • musikk, dans og drama
   • elevadministrasjon
   • timeplaner

   Anita Johansen

   telefon 69 20 27 07, mobil 910 09 127, e-post anitajo@viken.no

   Hun har ansvaret for

   • restaurant- og matfag
   • salg, service og reiseliv
   • informasjonsteknologi og medieproduksjon
   • skolens spesialpedagogiske arbeid

   Jonas Skurtveit

   telefon 69 20 29 12, mobil 476 21 835, e-post jonassk@viken.no

   Han har ansvaret for

   • idrettsfag
   • eksamen
   • IKT-avdelingen
   • biblioteket

   Personal- og økonomileder

   Enid Kongshaug

   telefon 69 20 27 09, mobil 402 48 545, e-post enidk@viken.no

   Hun har ansvaret for

   • skolens personal- og økonomiarbeid
   • planlegging og utvikling innenfor personal- og økonomiarbeid.
   • leder for skolens kontoravdeling.

   Fagledere

   Anne Kjærnes Bratland

   telefon 69 20 28 32, mobil 915 85 617, e-post annebratl@viken.no

   • språk- og samfunnsfagseksjonen

   Hilde Bånrud

   telefon 69 20 29 10, mobil 482 72 822, e-post hildeba@viken.no

   • realfag

   Kari Olafsen Sørensen

   telefon 69 20 27 35, mobil 970 06 940, e-post karisor@viken.no

   • salg, service og reiseliv
   • informasjonsteknologi og medieproduksjon

   Linda Kleppe

   telefon 69 20 28 99, mobil 959 08 671, e-post lindakl@viken.no

   • idrettsfag

   Margrethe Ek

   telefon 69 20 28 06, mobil 911 84 497, e-post margrethee@viken.no

   • musikk, dans og drama

   Gry Janet Olsen

   telefon 69 20 28 96, mobil 970 97 389, e-post gryo@viken.no

   • tilrettelagt opplæring

   Leder for støttefunksjoner

   Ann Christin Skogum Jorås

   telefon 69 20 27 69, mobil 992 70 094, e-post annjo@viken.no

   Hun er leder for

   • kantinen
   • driftsavdelingen
   • renholdsavdelingen
   • utleie av skolens lokaler utenom skoletid
   Til toppen