Miljøfyrtårn

Skolen vår er miljøsertifisert etter sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn. Sertifiseringen betyr at skolen har forpliktet seg til å være så miljøvennlig som mulig.

Skolen er sertifisert som miljøfyrtårn - Klikk for stort bildeMiljøfyrtårn Stiftelsen Miljøfyrtårn  

Du kan se sertifikasjonen her: Kirkeparkens sertifikat som miljøfyrtårn (PDF, 92 kB)

Nasjonal sertifiseringsordning

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Sertifisering hjelper med å redusere belastningen på miljøet samtidig som den legger til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.

Vi setter miljø høyt på dagsorden og jobber målretta med: 

  • kildesortere avfall
  • redusere avfall, både papir-, plast- og matavfall
  • prioritere økologiske varer og kortreist mat..
  • redusere energiforbruket
  • legge til rette for bruk av kollektiv og sykkel. 
  • ta miljøhensyn ved innkjøp av varer og tjenester
  • rapportere på vårt klima- og miljøarbeid

Ved å implementere miljøkravene i den daglige driften og tilpasse det slik at det blir en naturlig del av hverdagen til både ansatte og elever, ønsker vi å oppnå i høyere grad en bevisstgjøring i det vi gjør hver dag.

Miljøfyrtårnordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn

Skolens klima- og miljørapport

Vi leverer årlig en klima- og miljørapport. Rapporten inneholder blant annet status for vårt miljøarbeid, målt effekt av iverksatte miljøtiltak og en handlingsplan for ytterligere å forbedre miljøprestasjonene.

Kirkeparkens klima- og miljørapport (PDF, 118 kB)

Til toppen