Tilrettelagt opplæring

Tilrettelagt opplæring (TO) består pr i dag av 3 grupper. Avhengig av hva du har søkt vil du komme i en av disse gruppene:

  • Sesam: søkere til service og samferdsel (Sesam) og informasjonsteknologi og medieproduksjon (ITM)
  • RM: søkere til restaurant- og matfag
  • Basen: søkere til både Sesam og RM

Elevene på TO har ulike funksjonsvansker og ulike behov.

Alle elevene har individuell opplæringsplan (IOP) med kompetansemål i hovedsak hentet fra ny overordnet del av læreplanen og noen kompetansemål knyttet til den enkeltes utdanningsprogram.

Noen av elevene går to år på skole og to år som lærekandidat. De som skal videre til dagsenter får tilbud om vg3 i skole etter to år på yrkesfaglig programfag.

På restaurant- og matfag får en gruppe elever delta i noen programfag (praktisk arbeid på kjøkkenet) sammen med ordinære klasser. For alle elevene legges det vekt på praktisk arbeid og læring av ferdigheter den enkelte vil ha behov for i voksenlivet.

Fellesfagene «bakes» i stor grad inn i praktiske fag.

Hver gruppe har sin elevbedrift

RM har

  • Knasende sprøe, som baker knekkebrød og kaker

Sesam har

  • Hageservice,, som driver med hagearbeid hos kunde, vedproduksjon og salg.
  • en ny elevbedrift som foreløpig er navnløs og som skal lage trykksaker til eget bruk og privatpersoner i forbindelse med fødselsdager, jubileer og så videre. De skal blant annet bruke Photoshop, lage reklame for bedriften.

Basen har

  • Kaker og krutt, som lager granola, energibarer og tennbriketter.

 

Hvor er vi – hvor skal vi – hvordan kommer vi dit?

«Livsmestring»

Til toppen