Årets elevråd!

Skolens elevråd har fått prisen for beste elevråd i skoleområde nord i Viken! 

Flott premie og anerkjennelse!

Fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen delte ut pris for beste elevråd under elevrådssamlingen på Ringerike vgs for område nord og sørvest i Viken, fredag 21. april. Elevrådsleder Erik Unneberg og sekretær Ida Magnussen kunne stolt motta flotte ord og premien på 10 000 kr!

Juryen bestående av Fylkesråd for utdanning og kompetanse og Ombudet for barn og unge i Viken trakk frem følgende i sin begrunnelse: 

  • det jobbes målrettet med klassens time som er en viktig arena for elevmedvirkning i skolen.
  • det er et stort fokus på skolemiljø og en inkluderende skolehverdag
  • elevene har et stort eierforhold på skolen ved at elevene blant annet restaurerer bygninger, drifter skolens jord- og skogbruk og drifter skolen på mange måter. 

Gratulerer så mye!