Avslutning av skoleåret

Avslutningen vil også i år bli annerledes på grunn av korona.

Felles avslutning tirsdag 22.6:

Kl.09-12: Avslutninger gruppevis/klassevis med elever. 

Kl.12-13.30: Felles arrangement for hele skolen på fotballbanen.

Kl.14: Bussene går.

Avslutning for Vg3 naturbruk

Vg3 naturbruk vil i år også ha en egen avslutning, den blir mandag 21.6 kl. 18.00. Elevene har fått utdelt invitasjon. 

Til toppen