Ei uke for håp

Et stort engasjement, mye kreativitet og et solid resultat er oppsummeringen etter Tumainiuka på Kjelle videregående skole!

«Vi gleder oss over engasjementet til alle! Det vil bidra til at jevnaldrende i Giribe, Kenya vil få enda bedre vilkår for å ta en yrkesutdanning!», sier skolens Tumainikomité. Komitéen bestående av både elever og medarbeidere, forteller at det har vært kenyansk mat i kantina, undervisningsopplegg der elevene har blitt bedre kjent med Kenya og Tumaini, og at uka ble avsluttet med pengeinnsamling.

Skolens bistandsprosjekt

Som et alternativ til Operasjon Dagsverk valgte elevene ved Kjelle videregående skole i 2017 å støtte Stiftelsen Tumaini. Målet for Tumaini er å løfte et helt samfunn i byen Giribe i Kenya og yte bistand til utdanning, helse og hjem. Tumaini betyr håp på swahili.

I år går pengene til et administrasjonsbygg, samtidig som behovet for vanntanker og boring etter vann og penger til driftsutgifter er stort. 

Aksjonen

Klassene har sammen hatt ulike prosjekter, og det kan nevnes at det både har vært auksjon på villmarksbord, salg av benker, viltbrosjyrer, kaker og blomsterkasser, og utlodning av tapasbord for å nevne noe. «For oss var et stort mål å få frem at dette er et prosjekt vi støtter i fellesskap på skolen», sier Ole Nicolai Haugen. Samtidig var det viktig å samle inn nok penger til Tumaini, som både har behov for vann og et nytt administrasjonsbygg. «Vi satte oss et mål; 60 000 kr, og dette målet når vi med god margin!» sier Mette Moseby, som er en av medarbeiderne i komitéen.

I tillegg hørte elevene hilsener fra medarbeidere på skolen i Giribe hver dag, og de deltok på quiz om Kenya og Tumaini. Oppsummert kan vi si at uka var vellykket, både med tanke på innsamling, engasjement og ny kunnskap om Kenya og Tumaini.

Til toppen