Elevundersøkelsen 2023

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

I Viken fylkeskommune gjennomføres undersøkelsen i 2023 mellom mandag 6. november og fredag 8. desember. For Kjelle vgs gjennomføres undersøkelsen mellom 27. november og 8.desember.

Jo flere elever som svarer på undersøkelsen, jo sikrere blir resultatet. Det betyr at de som skal bruke resultatene, bygger tiltak på undersøkelsessvar som er representative for elevenes syn på læringsmiljø og trivsel. Dette er viktig for at skolen skal utvikle seg i riktig retning.

Les mer her: Hva må foreldre og elever vite om Elevundersøkelsen? (udir.no)