En oppdatering fra Vg2 Anleggsgartner

På Kjelle vgs har vi Vg2 Anleggsgartner som er et Vg2 løp etter Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, men som også kan tas som kryssløp fra naturbruk. Les litt om skolehverdagen deres her: 

"Jakten på læreplass" og vinterarbeid

Tiden for å finne læreplass nærmer seg og i forbindelse med dette har det blitt arrangert foredrag gjennom Viken Fylkeskommune. Elevene deltok digitalt sammen med rådgiver, og i tiden fremover blir det individuelle karrieresamtaler for å trygge valget videre. En spennende prosess for både lærer og elever!

I vinterhalvåret er brøyting en relevant oppgave, og forrige uke måtte mye snø kjøres bort for å lage plass til eventuelle nye snøfall. 

Dette skoleåret fikk skolen på plass et OBWiik telt for å kunne jobbe under tak med ulike prosjekter. Den siste tiden er det jobbet mye med å forberede elevene på å jobbe individuelt og selvstendig mot det som venter utpå våren. Det er læringsmål som handler om botaniske navn, beskrive vegetasjon, og identifisere og velge ulike trær. Det er vanskeligere å kjenne til trær på vinterstid når det er færre kjennetegn og kunnskapen kalles vinterdendrologi.

Så er det litt roligere tider som anleggsgartner på vinterstid der man må være litt kreativ og allsidig med arbeidsoppgaver.

Bli anleggsgartner! 

Til toppen