God sommer fra Kjelle videregående skole!

Så er nok et skoleår ved sin avslutning, og siste skoleuke har tradisjonen tro vært preget av dette. De to foregående år har vært preget av pandemien, med få muligheter til felles aktiviteter. I år har skoleårets siste uke vært preget av utflukter og felles opplevelser, både på dagtid og kveldstid.

For oss alle har det vært et begivenhetsrikt år hvor vi har feiret skolens 80 år og hatt «åpen dag», hvor vi ble ganske overveldet av hvor mange som kom, og fikk se skolen i full aktivitet. Et prosjekt vi nok vil gjenta neste skoleår.

Viken fylkeskommune har i år også fattet vedtak om bygging av ny driftsbygning og nytt teoribygg, til erstatning for en nedslitt låve og teoribygg. Planen er å igangsette byggingen av driftsbygning i slutten av inneværende år, eller begynnelsen av neste. Ny driftsbygning skal være ferdig ved årsskifte 2023-2024.

Neste år starter også Vg2 Skog og miljøfag på Kjelle. Vi har hatt et forsøksprosjekt i år, som blir et fast tilbud fra høsten av. Det betyr at vi neste skoleår vil ha til sammen 220 elever.

 Som tidligere år har samarbeidet med offentlig og privat arbeidsliv vært vesentlig for å kunne legge til rette for god yrkesutdanning for våre elever innenfor alle utdanningsprogram. Derfor en stor takk til de mange enkeltpersoner og virksomheter som stiller opp for at ungdom skal få virkelighetsnære erfaringer fra arbeidslivet.

I oktober ble skolen Miljøfyrtårnsertifisert, som har medført et økt fokus på at vår virksomhet skal etterlate seg et så lite miljømessig fotavtrykk som mulig. 1. august etableres, i samarbeid med Ragn-Sells, en miljøsstasjon og gjenvinningsfaget blir en del av skolens utdanningstilbud.

For 13 år siden startet arbeidet «Kjelle-engene våtmarksområde», etter initiativ fra Aurskog-Høland kommune og Kjelle videregående skole. Prosjektet har nå alle nødvendige vedtak og finansiering er på plass. Vi regner med at det praktiske arbeidet med utvikling av et framtidig opplevelsessenter med fuglekikking og rekreasjon starter over sommeren.

Vi ser med andre ord for oss et aktivt kommende skoleår, som starter for elevene onsdag 17. august.

Nærmere informasjon om skolestart kommer i begynnelsen av august.
 

Jeg ønsker alle en riktig god sommer!

Vennlig hilsen

Stein Pettersen
rektor

Til toppen