Grønt nivå

Skolen er på grønt nivå fra mandag 17. januar. Ordinær timeplan gjelder.

For å opprettholde et godt smittevern vil spisepausene bli gjennomført tilsvarende «gult nivå» i kantina. Det betyr at klassene spiser til faste tider, de spiser klassevis og vi er opptatt av å holde avstand. Det legges ut informasjon om den praktiske gjennomføringen på teams.  

  • Fritidstilbud i internat starter opp igjen og gjennomføres som normalt. 
  • Det åpnes ikke for fellesmøte enda. 
  • Vi åpner for besøk og prøveopphold . Elever som skal på prøveopphold skal ha tatt hurtigtest før de starter. 

Spørsmål i forhold til smitte tas med kontaktlærer.

Les mer på udir.no.  

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/narkontakter-og-smittekarantene/ 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/smittekarantene-og-isolasjon-sporsmal-og-svar/id2891647/#tocNode_1 

Til toppen