Hold Aurskog-Høland rent!

Elever ved Vg3 Naturforvaltning er i gang med å gjøre sitt for at Haldenvassdraget skal bli renere! 

Elevene har allerede vært ved flere lokale vann i Aurskog-Høland og funnet mye som ikke hører hjemme i naturen: alt fra bilbatterier og handlevogner, til sykler og utrangerte båter. Den jobben skal elevene fortsette gjennom høsten – med et spesielt fokus på båter. Pant fra båtene går til en klassetur for avgangselevene. 

Kjelle videregående skole har et arealavrenningsprosjekt sammen med NIBIO, der det nyeste prosjektet går ut på å rydde søppel i Haldenvassdraget. Dette er et oppdrag som er fornuftig, og som kommer både innbyggere og naturen til gode! Elevene forteller også at det er godt å bidra i lokalsamfunnet og at slike oppdrag gir mening i skolehverdagen. 

– Vi ønsker å gjøre vårt for at Haldenvassdraget blir bedre. Vi skjønner at vårt bidrag alene ikke gjør vannkvaliteten bedre, men vi vil være en foregangsfigur og en som er med og viser vei – det synes vi er viktig, forteller kontaktlærer Stig Helge Basnes. 

Elevene oppfordrer lokalbefolkningen til å rydde selv! Og ved å bruke #holdaurskoghølandrent på sosiale medier, vil vi se hvem som har bidratt og premiere noen av de som har bidratt.

Til toppen