Karoline forteller om Vg2 Skog- og miljøfag

Går du Vg1 Naturbruk på en annen naturbruksskole eller er en 10. klassing som vurderer naturbruk? I denne artikkelen kan du lese om elevene som går Vg2 Skog- og miljøfag.

Hvem er du?

Jeg heter Karoline Løkeberg. Jeg gikk Idrettsfag på Bjørkelangen vgs og begynte å studere radiografi. Dette var ikke noe for meg, og jeg fant ut at jeg ville jobbe med noe mer praktisk. Jeg er fra gård der pappa driver med skogsmaskin og etter å ha vært med på dette arbeidet tok jeg kontakt med Kjelle vgs for å ta sikte på å ta Vg2 Skog- og miljøfag. 

Hvordan ser skolehverdagen ut?

Vi har en variert skolehverdag med mye praksis. Skogskjøtsel og teori om miljø samsvarer godt med den praktiske opplæringen av skogdrift og maskinlære. Skogsmaskinsimulatorene er et klart løft og vi får god trening i maskinlære på disse. I yrkesfaglig fordypning er jeg ute i bedrift to dager i uka hos Holth skogdrift. Her trives jeg veldig godt og får kjøre mye maskin.

Hva er dine fremtidsplaner?

Jeg skal ut i læra som skogsmaskinfører, mest sannsynlig hos Holth skogdrift. Drømmen er å eie en egen maskin (lastbærer) .

Hvorfor bør man søke Kjelle vgs?

Fordeler ved Kjelle vgs er at det er mye praksis og veldig morsomme dager. Lærerne er veldig flinke, ser alle og legger til rette for dine planer videre. Faget yrkesfaglig fordypning bidrar til at man får jobbe med det som er relevant for senere. Vg2 Skog- og miljøfag har et veldig bredt fagfelt, man trenger ikke å jobbe i skogen, men bygge videre på høyere utdanning. 

Les hva Sigrid sine fremtidsplaner er.

Les hva Axel sine fremtidsplaner er. 

Les hva Jonas sine fremtidsplaner er. 

Til toppen