Miljøfyrtårnsertifisert

I oktober ble Kjelle videregående skole sertifisert som Miljøfyrtårn!

Økt miljøinnsats

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Viken fylkeskommune har som mål å sertifisere sine virksomheter og våren 2021 "kastet" vi oss på sertifiseringsprosessen. Det har vært en spennende kartlegging der skolen har sett at vi er gode på noen områder og har forbedringspotensialet på andre.

Miljøfyrtårnsertifiseringen innebærer blant annet at vi har forpliktet oss til å: 

  • kildesortere avfall
  • redusere avfall, både papir-, plast- og matavfall
  • prioritere økologiske varer og kortreist mat
  • redusere energiforbruket
  • ta miljøhensyn ved innkjøp av varer og tjenester
  • rapportere på vårt klima- og miljøarbeid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veien videre

Målet for skolen vil være å forbedre oss på de ulike områdene som omhandler energi, avfall og ombruk, transport og innkjøp. Det vil være viktig å få dette arbeidet inkludert i drift og i undervisningen med elevene, slik at vi alle får et forhold til Miljøfyrtårn-satsingen.

I november gjennomførte skolen første prosjekt der matsvinnet til skolens kantine skulle veies i to uker. Skolens utdanningsgruppe innen restaurant- og matfag tok den store jobben på strak arm, og fikk oversikt over matsvinnet fra besøkende og fra kjøkkenet. Alle elever og medarbeidere gjorde en god jobb med sorteringsjobben og flere opplevde en økt bevissthet rundt hvordan man kan redusere matsvinnet vårt. 

Nå fortsetter veien videre med å jobbe med handlingsplan, tiltak og spennende prosjekter!

Til toppen