Miniatyrhager

Elevene ved grøntanlegg og Vg2 Anleggsgartner og har hatt kreativ uke der de har laget miniatyrhager.

Tydelige kriterier og godt samarbeid

Elevene ble delt i grupper og fikk utdelt en rund form som skulle danne rammene for miniatyrhagen. Hagen skulle ha både vegetasjon, stein- og treelementer. 

Elevene gikk i gang med stort engasjement, og arbeidsskisser, beregninger i målestokk og materialer ble innhentet og tilpasset. I løpet av uken som elevene hadde til disposisjon, ble det skapt fire flotte miniatyrhager med hvert sitt uttrykk. Klassen inviterte resten av skolen til utstilling (med gode tilpasninger i forhold til smittevern) og det hele endte med en avstemming av den flotteste miniatyrhagen.

Gjennom denne uken har elevene vist skaperglede og stor evne til å planlegge og gjennomføre. I tillegg gjorde elevene en meget god jobb med å presentere sine produkter for besøkende. En god trening og viktig del av å bygge opp yrkesstoltheten! 

Til toppen