Naturbruksstipendet 2021

Vi gratulerer Daniel Solstad ved grøntanlegg som i går mottok naturbruksstipendet i regi av Skogselskapet!

En stor overraskelse!

Daniel Solstad gikk av med naturbruksstipendet og ble både overrasket og glad! Avdelingsleder fra naturbruk, rektor, kontaktlærer, arbeidsledere og medelever var med på overrekkelsen av stipendet, som ble delt ut av Snorre Synnestvedt fra Skogselskapet. Ulike kriterier ligger til grunn for nominasjonen. Kontaktlærer forteller at Daniel har vist god progresjon, har gode holdninger i forhold til nøyaktighet, innsats og er pliktoppfyllende i arbeidet med både fellesfag og programfag, for å nevne noe!

Vi gratulerer så mye!

 

Hva er naturbruksstipendet?

Stipendets bakgrunn er forvaltningens og næringens bekymring for rekrutteringen til det praktisk utøvende landbruket i Viken fylket.
Målet med stipendet er å stimulere til økt innsats i de praktiske landbruksfagene og dermed oppnå økt kunnskap, økte ferdigheter og gode holdninger til utøvelsen av praktisk landbruk.


Midlene til stipendet hentes fra landbruksavdelingen til Fylkesmannen i Oslo & Viken og Landbruksselskapet i Buskerud og Østfold.

Kriterier 

Følgende vil danne grunnlag for utdeling av stipendet(ene):

  1. Elevens(enes) utvikling av praktiske ferdigheter og kompetanse i bruk av redskap innenfor programfagene.
  2. Elevens utvikling i yrkesfaglig fordypning.
  3. Elevens(enes) holdninger til nøyaktighet, innsats og pliktoppfyllelse i sitt skolearbeid.
  4. Elevens(enes) holdninger til og behandling av dyr og naturen, andre mennesker, medelever/ andre ansatte, lærere/ ledere og andre de må forholde seg til i sin skolehverdag. (god ambassadør)
  5. Eleven kan kun motta stipend 1 gang i løpet av 3 årig utdanning på videregående

 

Til toppen