Park og anleggsmessen 2022

Elevene ved Vg2 Anleggsgartner og grøntanlegg (forsterket tilbud) har vært på Park og anleggsmessa 2022. Spesielt fokuset på grønne løsninger engasjerte elever og faglærere!

Spennende foredrag og nye løsninger

Elevene startet dagen med foredrag om sirkulær disponering av vann, og fikk høre at vi bruker i snitt 180 liter vann pr innbygger pr dag. Med dette som bakgrunnsteppe ble tema å utnytte regnvann som en ressurs. Vann er sirkulært og alle må ta mer hånd om sitt eget overvann. Et forslag var å bruke overvann (regnhøsting) til mye som vi i dag bruker drikkevannet til som for eksempel vanning og spyling. Andre tiltak som ble snakket om var å kunne etablere tiltak som fordrøyer ved flomtopper, leder vann på nye, åpne måter, og ikke i gamle underdimensjonerte rør, samt finne løsninger på å ta vare på tidligere overvann ved langvarig tørke. Vi må tenke nytt og se overvann som en ressurs, ikke bare noe som skal ledes bort.

Elevene fikk også oppdatert seg på håndverktøy, redskaper og maskiner som er tilgjengelig i markedet. Samt nye produkter og løsninger i bransjen.

Vi ser at det kommer stadig nye, grønne løsninger som det er viktig å lære om fordi det er fremtiden, så dette var en dag med spennende påfyll og inspirasjon til videre arbeid innen anleggsgartnerfaget!

Til toppen