Rødt nivå forlenges

Ut fra dagens smittebilde er det kommunelegens vurdering at rødt tiltaksnivå forlenges til man ser effekten av nasjonale tiltak og av ferieavvikling. Dette betyr at Kjelle videregående skole vil være på rødt nivå til 18.april.

Dersom smittetallene etter påske faller betydelig, kan det bli aktuelt med en endring før 18.april.  

Timeplan for uke 14 og 15. (DOCX, 20 kB)

Ny smittevernveileder

Her finner du lenke til ny smittevernveileder for videregående skole, som kom i går 24.mars. Denne er gjeldende fra 12.april. Skolen vil over påske legge ut orientering om eventuelle endringer i våre lokale smitteverntiltak.

Til toppen