Skolehverdagen på landbruk

Fleksibel landbruk har hatt travle og varierte dager som vanlig de siste ukene. 

Vi har sluttført en ungskogpleiejobb for ekstern kunde, og vi er i gang med et nytt prosjekt. Det er ekstra moro når gruppa nå har fått egne, nye ryddesager og motorsager. Disse er elektriske, og det er spennende å teste ut hvordan disse fungerer til vårt behov her på skolen.

Før høstferien hadde elevene førstehjelpsdag, der de hadde en teoriøkt før lunsj og praktiske oppgaver etter lunsj. Dette er en spennende dag for både markører og førstehjelpere, en stor takk til VG2 skog som var så snille å være markører for oss. Det er fint for elevene å få prøve ut kunnskapen om førstehjelp i praksis, slik at de kanskje er mer rustet for slike situasjoner som kan oppstå i fremtiden.

I oktober var vi på Nordre Øyeren Fuglestasjon, der vi fikk være med å se på ringmerking av småfugl. En lærerik dag der vi startet økta med teori rundt fugl og fuglemerking, før vi fikk være med å se at fuglene ble registrert og fikk på ring på foten. Vi var også så heldige at i år igjen fikk vi et foredrag om Norske Redningshunder av Bente Hveem, og vi fikk se hvordan en redningshund trenes. Det er en imponerende innsats som legges ned, og vi fikk samtidig snakket om de frivillige organisasjonenes viktige jobb i samfunnet.

Ellers går dagene med til faste rutinejobber som trening av hest, hund, stell av sau og høner. Alle de nye elevene våre vært med på maskinførerkurs, slik at de kan kjøre skolens hjullastere og gravemaskiner. Klassen har i tillegg tatt på seg å fjerne gammel piggtråd i skogen, så der har vi vært i sving flere ganger. Dette er en viktig jobb, slik at vilt, fugl og hunder ikke kan skade seg på den gamle, rustne piggtråden som ligger ute i naturen.