Storslått avduking!

Med blant andre ordfører Gudbrand Kvaal, kunstner Axel Thorenfeldt og de lokale sparebankene ble det en storslått avduking av Swarovski-teleskop og informasjonsplakat med fugleartene i vårt våtmarksområde.

For 13 år siden startet prosjektet «Kjelle-engene våtmarksområde», etter initiativ fra Aurskog-Høland kommune og Kjelle videregående skole med Ole-Christian Østreng og Stig Helge Basnes i spiss. I dag var det gledelig etter mange «skjær i sjøen» og kunne bekrefte at første spadetak vil bli tatt i 2022! I våtmarksprosjektet er også forskningsinstitusjoner som NIVA og NINA med, sammen med Miljøforvaltning i Viken og Vannområde Haldenvassdraget, der leder Lars Kristian Selbekk deltok på avdukingen.

Målet med prosjektet våtmarksområdet er flere. Det skal:

  • bidra til læring for elever i barnehage, grunnskole og videregående og ikke minst lokalbefolkningen.
  • ivareta biologisk mangfold
  • ha et fokus på folkehelsa ved å knytte våtmarksområdet til Bjørkelangen sentrum med turstier
  • formes som et kulturlandskap ved hjelp av beitedyr
  • optimaliseres for stedegne og trekkende fugler
  • bedre vannkvaliteten i Haldenvassdraget 

Som et steg på denne veien har Kjelle videregående skole tilrettelagt for en flott utsiktsplass for fuglekikking. Nå med kronen på verket; teleskop og informasjonsplakat.

Eneste i Norge

Kjelle-engene har et mangfoldig fugleliv. Og for å kunne lære om fugl må vi se dem! De lokale sparebankene; Aurskog sparebank og Høland og Setskog sparebank har sponset skolen med et flott Swarovski-teleskop. -"Eneste av sitt slag", kan sjef for Swarovski Norge, Erik Stendal bekrefte!

Tenker stort!

Kunstner Axel Thorenfeldt introduserte informasjonsplakaten som viser fugleartene du kan få oppleve å se med det blotte øyet eller i kikkerten. «Kjelle videregående skole tenker stort,» forteller Axel og erkjenner at plakaten på 3x1,5 meter er et av de største oppdragene han har fått. Elever og medarbeidere var også heldige å få se nærmere på originalene og skisser fra kunstnerens utallige timer i feltet.

Vi ønsker å rette en ekstra takk til våre lokale sparebanker som har sponset teleskopet, og til Axel Thorenfeldt for flott kunstverk!

Til toppen