Tilbud om vaksine til alle elever

Aurskog-Høland kommune har i dag hatt møte med kommuneoverlegen. Her ble det besluttet å tilby vaksine til alle elevene på Bjørkelangen og Kjelle videregående skole onsdag 01.09. mellom kl 09.00 og 15.00.

Grunnet medisinsk utstyr som må være tilgjengelig, smitteverntiltak og mest mulig effektiv gjennomføring av vaksineringen, ønsker kommunen at vaksineringen foregår på Vaksinesenteret ved Bjørkelangen Skole.

Kommunen ønsker en foreløpig tilbakemelding på ca hvor mange elever som ønsker vaksine, og ber skolen om å at antallet sendes kommunen i løpet av tirsdag  24.08. Endelig påmelding kan skje senere ved at elevene registrerer seg i Helseboka.

Avdelingsledere har vært i alle klasser og orientert om tilbudet og oppfordret elevene til å ta dette opp med foresatte slik at vi kan få et ca antall i morgen.

Elevenes kontaktlærer på Fleksibel yrkesopplæring vil i tillegg kontakte elevenes foresatte i løpet av ettermiddagen i dag.

Selv vaksinasjonen vil bli gjennomført ved at klassens kontaktlærer blir med elevene til vaksinasjonssenteret på Bjørkelangen skole, og bistår de der.

Vedlagt er informasjon fra Regjeringen.no vedrørende vaksinasjon av ungdom: Tilbyr koronavaksine til 16- og 17-åringer - regjeringen.no

Dersom det er spørsmål, ta gjerne kontakt med skolen på tlf. 63862800

Til toppen