Tumainiuka 2022 gjennomført!

Et stort engasjement, mye kreativitet og et solid resultat er oppsummeringen etter Tumainiuka på Kjelle videregående skole!

«Vann for å overleve. Utdanning for å leve» var tema for årets Tumainiuke og aksjon. Det har vært en uke med produksjon og oppdrag for å samle inn penger som går til drift av Tumaini og for å hjelpe til med å dekke behovet for vann. I tillegg har det vært undervisningsopplegg der elevene har blitt bedre kjent med Kenya og Tumaini, Kahoot, utstillinger og uka avsluttet med en vellykket stikkballturnering. 

Skolens bistandsprosjekt

Som et alternativ til Operasjon Dagsverk valgte elevene ved Kjelle videregående skole i 2017 å støtte Stiftelsen Tumaini. Målet for Tumaini er å løfte et helt samfunn i byen Giribe i Kenya og yte bistand til utdanning, helse og hjem. Tumaini betyr håp på swahili.

Aksjonen

Klassene har sammen hatt ulike prosjekter, og det kan nevnes at det både har vært salg av gapahuker, benker og store trefigurer, salg av skoleboller og horn på rådhuset, tapaskveld for gjester og ulike eksterne oppdrag. Skolens Tumainikomité er enige om at det er et stort mål å få frem at dette er et prosjekt vi støtter i fellesskap på skolen, og pengeinnsamlingen og arrangementene som har blitt gjennomført i løpet av uka har vist nettopp dette. Samtidig var det viktig å samle inn nok penger til Tumaini, som både har behov for vann og penger til drift. Vi satte oss et mål; 75 000 kr, og dette målet når vi med god margin!

Oppsummert kan vi si at uka var vellykket, både med tanke på innsamling, engasjement og ny kunnskap om Kenya og Tumaini.

Til toppen