Utflukt til «Norsk matretur»

Restaurant- og matfag har vært på utflukt til «Norsk matretur» på Lørenskog denne uken. Elevene fikk se hvordan vårt eget matavfall blir forvandlet til det mest fornybare drivstoffet som finnes.

Tore Stokke, skolens kontaktperson fra Ragn Sells, ble også med på besøket. Besøket var en del av elevens yrkesteori om matsvinn og arbeid med mål innen tverrfaglige temaer og kjerneelementer. Anlegget på Lørenskog produserer biomasse som distribueres til anlegg som videreforedler dette til ulike bioprodukter/biogass.

Elevene påpekte at de fikk et aldri så lite matsjokk, og da snakker vi ikke om lukten, men om mengden spiselig mat som befolkningen, industrien og det offentlige kaster. Matavfallet til Kjelle vgs leveres også hit.
 

Noen fakta:

  • Norsk matretur, eneste private på markedet i Norge.
  • Biomassen distribueres til anlegg i Tønsberg, Sverige og Danmark for videre foredling.
  • Norsk matretur tar imot matavfall (fast og flytende; eks. olje) fra bla. storkjøkken/instusjonskjøkken, dagligvarehandel, kantiner, restauranter, Kjelle vgs.  
  • Ta imot 30 000 tonn i året!
  • Tilsvarer 7000-8000 trailere i året som leverer
  • Hver dag 12 tonn PLAST (tilsvarer 1 container) som renses ut av matavfallet (SE BILDE). Blir sendt til brenning, fjernvarmeanlegg i Oslo. 
  • Stor utfordring med bestikk i matavfallet fra offentlig sektor.
  • Strengere lovverk fra 01.01.23; Strengere krav til avfallssortering fra 1. januar 2023 - Avfall Norge ; betyr mer fokus i hele samfunnet og enda mere jobb for aktuell bedrift.
Til toppen