«Vann for å leve. Utdannelse for framtid»

«Vann for å leve. Utdannelse for framtid», -dette er hva pengene til neste innsamlingsaksjon skal gå til!

Onsdag 10. november reiste skolens Tumaini-komité til Bjørkelangen videregående skole for å få en oppdatering på situasjonen i Giribe i Kenya. 

Per Bjørge og Line Borgersen fra stiftelsen Tumaini var tilstede for å oppdatere skolene. De fortalte hvordan status var i Giribe både med tanke på drift, utvikling av prosjekter og samfunns- og klimamessige utfordringer. Det er alltid like inspirerende å se at det nytter å bidra for barn og unge i Giribe, og elevene og medarbeidere fikk høre litt mer om hva pengene til neste innsamlingsaksjon skal brukes til. Penger til vann og videre drift av Technical school vil være i fokus. 

Samarbeid og Tumainiuke

Kjelle og Bjørkelangen videregående skole deler samme bistandsprosjekt, og hadde også tidligere i høst et møte hvor idéer, utfordringer og tanker ble delt mellom engasjerte elever og medarbeidere. Bjørkelangen videregående skole skal gjennomføre aksjonen i uke 47, og vi ønsker dem lykke til!

Kjelle videregående skole gjennomfører Tumainiuka og aksjonen i uke 14 i 2022!

Til toppen