IT-tips til elever som fortsetter

Fortsetter du på videregående i Viken neste skoleår? Her finner du ut hvordan du kan laste opp lokale filer eller mapper til OneDrive, eller kopiere innhold fra klassenotatblokker til dine egne notatblokker.

Laste opp lokale filer eller mapper til OneDrive

Enten du skal levere inn din skole-PC eller har privateid PC, bør du laste opp skolerelaterte filer og mapper i OneDrive for å sikre tilgang også neste skoleår.

Slik gjør du:

 1. Logg på Office 365 med din skolekonto.
 2. Åpne OneDrive > Last opp.
 3. Velg Filer eller Mappe.
 4. Merk filer eller mappen du vil laste opp.
  Hold Ctrl-tasten nede for å merke flere enkeltfiler, eller Shift-tasten for å merke alle filer mellom den første filen du merker og den siste. Du kan bare laste opp én mappe om gangen.
 5. Velg Åpne eller Last opp.

Husk: Private filer og dokumenter som ikke er relatert til skolearbeid må av kapasitetshensyn overføres til andre medier, for eksempel minnepenn, ekstern harddisk eller en skybasert lagringstjeneste.

Kopiere innhold fra klassenotatblokker til egne notatblokker

Dersom du ønsker å ta vare på innhold i lærernes klassenotatblokker, må du kopiere dette over i egne OneNote-notatblokker før du slutter på skolen.

Slik gjør du:

 1. Åpne notatblokkene i OneNote for Windows 10-appen eller i OneNote.
 2. Velg notatblokken i listen du ønsker å kopiere fra i listen.
 3. Høyreklikk på siden eller inndelingen du ønsker å kopiere, deretter klikk på Flytt/kopier.
 4. Velg plassering, klikk deretter på Kopier.
  Velg notatblokken du ønsker å kopiere innholdet til.
 5. Gjenta punkt 2 og 4 til innholdet er kopiert.

Tips: Merk siden eller inndelingen, høyreklikk og velg Flytt/kopier. Hold Ctrl-tasten nede for å merke flere sider.

Til toppen