Undervisningstider og timeplan

Skoledagen begynner 8.50 og slutter 15.25 alle dager utenom onsdag. På onsdagen starter skoledagen 09.35 og slutter 15.40.

Elever som går naturbruk og bygg- og anleggsteknikk finner timeplanen i Visma in School. Elever som går fleksibel yrkesopplæring får sin timeplan tilgjengelig gjennom kontaktlærer. 

Til toppen