Internat

Kjelle videregående skole har fire heldøgnsbemannede internat og fem bofellesskap. Elevene søker om plass etter at de har kommet inn på skolen.

Skolens internat - Klikk for stort bildeToppen - et av skolens internat Karina Hoff

Elevene starter opp i internat og har mulighet til å søke seg til bofellesskap når de har opparbeidet seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter.

Hvorfor bo på internat?

Formålet med å bo på internat er at elevene skal oppnå kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å kunne gjennomføre opplæringstilbudet ved skolen, og på sikt leve et selvstendig liv i egen bolig.

For å nå dette målet, er botilbudet tilrettelagt slik at hverdagen er mest mulig lik den virkeligheten elevene vil møte senere. Elevene i internat har derfor ansvaret for oppgaver som er nødvendig for at internatet skal fungere som et hjem. Dette betyr at elevene (under veiledning) blant annet vasker, holder orden, lager mat, gjør innkjøp av mat og fører regnskap over matbudsjett. En slik forpliktelse utvikler den enkeltes selvstendighet, samarbeidsevne, pålitelighet og engasjement.

Gratis internattilbud

Internattilbudet ved Kjelle videregående skole er fullfinansiert fra Viken fylkeskommune, og det er derfor ingen kostnader ved å bo.

Hvem kan søke om plass på internatet?

De som skal søke om internatplass kan melde dette direkte til skolen etter at de er tatt inn som elever. Det er likevel en stor fordel om det også framkommer av søknadsskjemaet som rådgiver i ungdomsskolen fyller ut i forbindelse med inntak på individuelt grunnlag (etter §§ 6-22, 6-25).

Søknad sendes pr. post til skolens postmottak. Skolens fagkoordinator er mottaker. Informasjonen oppbevares i skolens digitale arkiv. Søknad fra prøveopphold makuleres etter gjennomført prøveopphold. 

Søknadsskjema for internattilbud. (DOC, 43 kB)

Søknadsskjema om prøveopphold.  (ODT, 7 kB)

Åpningstider

Internatet er åpent fra mandag morgen til fredag ettermiddag. Det er stengt i helgene, i skolens ferier og på andre fridager.

Fritidstilbudet

Medarbeidere på internat drifter skolens fritidstilbud. Aktivitetene som tilbys avhenger av årstider, elevenes ønsker og interesse. Aktiviteter som kan tilbys er hest, trail, luftgeværskyting, pil og bue, hobby, styrketrening, ballspill og friluftsliv. Skolens fritidstilbud er åpent for alle skolens elever. 

Telefonnummer til internatene

  • Toppen: 63 86 28 20 / 40 63 76 72
  • Gamlegården: 63 86 28 19 / 97 41 63 10
  • Oppstua: 63 86 28 18 / 40 63 75 97
  • Nerstua: 63 86 28 17 / 93 08 58 48

 

Til toppen