Arbeidslivslignende praksis

På Kjelle videregående skole har vi fokus på arbeidslivslignende praksis, der elevene møter samme forventninger og krav som de vil møte i arbeidslivet. 

Ekte kunder

Elevene jobber med ekte kunder gjennom produktbestillinger, byggeoppdrag, kunder i butikk og samarbeid med bedrifter.

  • Elevene innen bygg- og anleggsteknikk arbeider elevene med byggeoppdrag for eksterne kunder fra første skoledag.
  • Elevene ved fleksibel yrkesopplæring lager produkter som for eksempel hundegårdselementer, gapahuker, benker, samt tar i mot bestillinger gjennom catering.
  • Elevene ved butikk og kafe driver daglig kundebehandling gjennom gartneriet, interiørbutikken og kafeen.

Ved å ha ekte kunder og arbeidsoppgaver opplever elevene å være viktige bidragsytere. 

Samarbeid med bedrifter

Gjennom utplassering og yrkesfaglig fordypning får elevene teste ut hvordan det er å være utplassert i bedrift. Dette er en lærerik erfaring og god forberedelse til et fremtidig lærekandidat- eller lærlingløp.

Elevene får prøve seg i et voksent arbeidsmiljø, der de ser den faktiske virkeligheten av arbeidslivet. Det betyr at viktigheten av å komme tidsnok, overholde pausetider, samarbeide med andre og bli satt krav til ikke bare er noe vi snakker om på skolen, men er høyst reelt i arbeidslivet. 

Gårdsdriften

Kjelle videregående skole består av 5000 dekar med både jordbruk og skog. Elevene er, sammen med medarbeiderne, en viktig ressurs i arbeidet med skolens gårdsdrift.

Husdyrene må stelles, jordbruket må holdes i hevd og parkanlegget må også holdes ved like. Teori og praksis går hånd i hånd, og gir elevene et stort læringsutbytte.