Skoleutvalg

Alle videregående skoler skal ha et skoleutvalg som skal fungere som et rådgivende organ for rektor. 

Skoleutvalg

Skoleutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen og består av

 • rektor
 • representanter fra elevene
 • representanter fra de ansatte

Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet.

I Viken fylkeskommune er det bestemt at skoleutvalget også skal være skolemiljøutvalg. Med denne organiseringen skal elevene alltid ha flertall i utvalget.

Medlemmer i skoleutvalget

 • Stein Pettersen, rektor
 • Tommy Enger, avdelingsleder 
 • medarbeider; Andre Svendsen 
 • medarbeider, vara: Anne Ragnhild Bjørge er vara
 • Emil Berger, 2TM
 • Eric Grundt Sørensen, Service
 • Sebastian Lunden Stav, restaurant og matfag
 • Kevin Høntorp, grøntanlegg
 • elev, vara: 

Plan for skoleutvalgets møter

 • 1. desember 2022
 • januar/februar 2023
 • april 2023

Sakslister og møtereferater

Retningslinjer

Les mer om skoleutvalg og elevråd på viken.no