Forsterket tilbud - liten gruppe (TM)

Vi tilrettelegger undervisningen etter det valgte utdanningsprogram og etter individuelle behov i en individuell opplæringsplan (IOP).

Til grunn for tilbudet om forsterket tilbud ligger en helhetstenkning rundt eleven der man har utgangspunkt i de muligheter og ressurser eleven har, og hvor organiseringen med mye praksis og samarbeid legger til rette for trening i sosial og arbeidsmessig kompetanse. Opplæringen tilrettelegges slik at eleven på best mulig måte kan kvalifisere seg for fremtidig arbeid.

Samarbeid med andre instanser som f.eks. hjemkommune, NAV og arbeidsplasser er en naturlig del av oppfølgingen av våre elever.