Aktuelt

Vi gjennomfører årlig Elevundersøkelsen ved vår skole

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

Den kulturelle skolesekken har vært på Tinius biblioteket

I uke 43 fikk vg2 elever oppleve en reflekterende presentasjon av Aon Raza Naqvi om barn og unge som vokser opp mellom kulturer. Denne presentasjonen var i regi av Den kulturelle skolesekken.

2HEAA på tur til utøya

Utøya samarbeider med Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) og 22. juli-senteret om opplæring om 22. juli og demokratisk medborgerskap for elever, lærere og andre målgrupper i formell og ikke-formell utdanning.

Svenneprøver i Urmakerfaget ble avlagt på Kongsgårdmoen i uke 42

Det ble avlagt svenneprøver på avdeling Kongsgårdsmoen, og vi fikk seks blide svenner som alle besto.  

Teknologi- og forskningsklassens ekskursjon til UiO

Torsdag var Teknologi- og forskningsklassen (vg2) på besøk til Universitetet i Oslo. Der besøkte vi Ryan Easterday ved Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis og fikk innsyn i det pågående forskningsprosjektet COVIDOSE.

Studiespesialiserende tar fagfornyelsen på alvor

Med nye læreplaner kommer nye krav og forventninger. Tverrfaglig samarbeid er et av dem. Et annet element i flere av de nye læreplanene ligger bærekraftig utvikling som en overordnet ledetråd.  

Kirkens bymisjons Ungdomskafé

Se hva vår gode nabo tilbyr etter skoletid på onsdager! Vi er stolte og glade for å ha Kirkens Bymisjon i nabolaget. Kom alene eller ta med deg en du kjenner og treff noen nye.

Til toppen