Besøk av utdanningskomiteen i Viken

Kongsberg Videregående skole var vertskap for Utdanningskomiteen i Viken, mandag 31. oktober og tirsdag 1. november.

I tillegg til komitemøte, var de nysgjerrige på det gode samarbeidet og prosjektene vi har på Kongsberg, og hadde satt av god tid til å få høre mer om disse.

Mandag fikk komiteen omvisning på Kongsberg Kompetansesenter for yrkesfag (KKY). Der ble de vist rundt i lokalene til Kongsberg vgs og K-Tech, og de fikk se og høre om samarbeid mellom skole og næringsliv i praksis, som en del av Kongsbergskole-samarbeidsmodellen. På kvelden ble komiteen underholdt av elever fra musikk, dans og drama, før sin middag på Grand Hotell.

Tirsdag inviterte Fagskolen til Krona og tema var hvordan de leverer fleksible desentraliserte løsninger for høyere yrkesfaglig utdanning. Komiteen spaserte fra Krona til Maren Handler og fikk servert en to-retters varm lunsj av elevene på restaurant og matfag. Siste økt var i auditoriet på maren Handler, der Ung Invest presenterte seg og sin avd. Kongsberg, og hvordan de tenker og jobber. Rektor Hanne M. Hagby fikk siste ord, og litt mer tid til å informere mer om hva skolen har av tilbud, og om nybygget til Tinius som vi snart kan ta i bruk.

Til toppen