Feltarbeid på Vegglifjell for biologi 2- elever

En inspirerende oppstart på skoleåret.

Biologi 2 elever gjennomførte feltanalyse fra lavalpin og mellomalpin sone. Vi studerte også tilpasninger og abiotiske faktorer på utsatte områder som fjellrabber, og beskyttede snøleieområder. Vi fikk også tid til å studere utviklingen av gamle og nye hyttefelt rundt Veggli fjellkirke. Naturforvaltning og arealbruk er en sentral del av pensumet i biologi.

Til toppen