Praksisdager ved Kongsberg videregående skole 2021

Hva skal du gjøre til neste år?

Gjennom faget Utdanningsvalg får du nå anledning til å gjøre deg kjent med utdanningsprogrammene i videregående skole. Som en del av denne opplæringa tilbyr Kongsberg videregående skole to praksisdager der du velger to ulike utdanningsprogram som du ønsker å finne ut mer om.

Skolen har følgende tilbud: 

Programmet for praksisdagene finner du ved å klikke på utdanningsprogrammene under

UR og Studiespesialisering med hverdagslivstrening har egne opplegg for praksisdager.
Ta kontakt med jorunnhe@viken.no

Praktisk informasjon:

Ta med matpakke og utstyr som angitt i program.

Vi gleder oss til å ønske deg velkommen!
Ta kontakt med rådgiver på din egen skole dersom du har spørsmål vedr. praksisdagene.

Du melder deg på elektronisk via Karriere Buskerud sine websider:
http://bsa.skoleogarbeidsliv.com/

Til toppen