Fysikk-klassen har besøkt CERN i Sveits

Fysikkelever foran CMS - Klikk for stort bildeFysikkelever foran CMS Inga Hanne Dokka

13-16. Januar var fysikklassene på studietur til Sveits og Frankrike der vi blant annet besøkte CERN som er verdens største forskningsinstitusjon. Vi ble møtt av utrolig hyggelige guider som selv jobber eller har jobbet på CERN. De viste en genuin interesse for det de driver med og videreformidlet kunnskapen og arbeidet.

Marius M.Halvorsen (Phd student ved CERN) forteller om forskningen sin ved LHCb - Klikk for stort bildeMarius M.Halvorsen (Phd student ved CERN) forteller om forskningen sin ved LHCb Inga Hanne Dokka

Interessen menneskene på CERN har er veldig smittsom og inspirerende for alle besøkende, og ga et sterkt positivt inntrykk av arbeidet og arbeidsmiljøet. Besøket viste også et det er mye mer enn partikkelfysikk som gjøres på CERN og det er mange flere enn bare fysikere som har en mulighet til å jobbe der.

I tillegg til fysikere er det dataingeniører, analytikere, teknikere, jurister; økonomer og markedsføringskonsulenter. Internasjonalt samarbeid er veldig viktig, og CERN er en internasjonal møteplass for forskning hvor alle kan samarbeide på tross av landets politiske holdninger og valg.

Vi møtte en tidligere elev på Kongsberg vgs, Marius Mæhlum Halvorsen som nå jobber med PhD’en sin hos CERN. Det viste oss muligheter for yrker og ga oss en bredere forståelse på hva fremtiden kan innebære. Marius viste oss hvordan partikkelakseleratoren fungerer og hva slags komponenter som brukes i detektorene på de forskjellige kollisjonspunktene.  

Foran Globen (utstilling ved CERN) - Klikk for stort bildeForan Globen (utstilling ved CERN) Inga Hanne Dokka

Hva fikk elevene ut av turen? Her er noen sitater:

«Jeg tenker at læringen som man får på CERN er veldig viktig for oss som studenter. Man får en mye større innsikt i hva CERN er og hvordan det fungerer. At det er mange avdelinger og bruk for nesten alle typer folk på CERN. Det vi lærte om jobbforholdene og hvordan kontrakter og sånn fungerer i CERN, var også veldig verdifullt. Arbeidsmulighetene der er enorme, og ut ifra det vi lærte vil det lønne seg i stor grad å jobbe der etter eller under studie.»

Elever ser på Delfi - Klikk for stort bildeElever ser på Delfi Inga Hanne Dokka

«Gjennom denne turen får vi et godt innblikk i hvordan CERN komplekset fungerer. Forelesningene er gode, og nivået er tilpasset kunnskapen vår. Det at vi møter en tidligere student er også verdifullt. Gjennom han fikk vi mye informasjon av hvordan det er å jobbe på CERN, men også hvordan studiehverdagen er og tips til hva slags studier man burde se på. Alt i alt var dette en god tur med godt sosialt og faglig utbytte.»  

«Turen til CERN har engasjert oss elever. Omfattende forelesninger kombinert med å se detektorene i person tror jeg har gitt mange et stort læringsutbytte. Det å møte og høre på ansatte med forskjellige bakgrunner og nasjonaliteter viste oss at det er flere veier til å kunne være med på et prosjekt som CERN. Særlig det å møte en tidligere elev fra skolen var engasjerende og ga oss tips til hvordan en kan få jobbe på CERN.  

Til toppen