Har du lyst til å jobbe på Kongsberg videregående skole

Fra høsten av har vi mange spennende stillinger som kanskje er aktuelle for deg?

19. mars kan du gå inn på hjemmesiden til Viken Fylkeskommune og finne drømmejobben.

Vi har ledige lærerstillinger innenfor mange ulike utdanningsprogram og fagområder;
naturbruk, skogbruk, anleggsteknikk, norsk, engelsk, religion, tysk, samfunnsfag, økonomi, realfag, helse og oppvekstfag, restaurant og matfag, salg, service og reiselivsfag samt teknologi- og industrifag.

Vi har også en avdelingslederstilling ledig, på studieforberedende utdanningsprogram, da en av våre dyktige ledere nå skal gå over i pensjonistenes rekker.

For fullstendig liste over stillingene kommer 19.mars på viken.no

Søknadsfrist er 6. april

Velkommen som søker til oss!

Til toppen