Ingen elevparkering på skolen

På grunn av byggearbeidene med nytt skolebygg på Flåtaløkka, vil det være betydelig færre parkeringsplasser ved skolen

Det er derfor ikke anledning for elever å parkere biler/ATV/UTV o.l. på skolens parkeringsplasser inne i sentrum. Sykler, mopeder og motorsykler vil det være anledning til å parkere gratis på skolens områder.

Det finnes alternative parkeringsmuligheter i byen, der man kan betale for å stå parkert om man har behov for det.

Vi oppfordrer alle som kan få det til, både elever og ansatte, om å gå, sykle eller reise kollektiv til/fra skolen.

Til toppen