Nye elever: Husk PC/Mac til skolestart!

Alle elever skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Som ny Vg1-elev må du selv sørge for å skaffe deg en PC/Mac til skolestart. 

Du kan bruke din egen maskin hvis du har en god maskin fra før, eller du kan kjøpe ny. Fylkeskommunen tilbyr en gunstig avtale for kjøp av PC/Mac til elever. Du eier maskinen selv, også etter endt videregående opplæring.

Utstyrsstipend dekker standard-PC

Elever kan hvert år søke om utstyrsstipend fra Lånekassen. Hvis du velger å bruke hele utstyrsstipendet på elev-PC, dekker det over tre år prisen for en standard elev-PC.

Les mer om og bestill elev-PC/elev-Mac

Vg2- og Vg3-elever fortsetter i gammel ordning

De som var elever i Viken allerede forrige skoleår, og som starter på Vg2 og Vg3 til høsten, fortsetter innenfor samme elev-PC-ordning som før.

Til toppen