Realfagsutveksling i Tsjekkia

Velfortjent fritid i Praha.  - Klikk for stort bildeVelfortjent fritid i Praha. Ukjent

Kjemi, biologi og teknologi og forskningslære-elever fra vg3 har vært en uke på Schola Humanitas i Litvinov.

Skolen ligger nordvest i Tsjekkia der et 270 km2 stort landområde blitt rasert som følge av utvinning av enorme mengder med kull og sur nedbør fra de mange kullkraftverkene. Gjennom 70 år har mange landsbyer og byer blitt jevnet med jorden for å kunne utvinne brunkull fra de enorme dagbruddene. Gjenoppbygging av landskapet og økosystemene har gitt resultater, slik at store deler av området nå framstår som et variert kulturlandskap.

Kongsberg vgs har gjennom 20 år hatt utveksling med Schola Humanitas. Denne videregående skolen ble etablert for å utdanne elever i naturforvaltning og rekultivering av landområder skadet av sur nedbør og gruvedrift

Vi har vært på flere ekskursjoner og sett på ulike metoder for å gjenskape robuste økosystemer med kunstige innsjøer, skogplanting, etablering av biokorridorer og friarealer for sport og rekreasjon. Det ble også tid til bedriftsbesøk i et kullkraftverk, flere slott og konsentrasjonsleiren Therezin. Kjemielvene tok vann- og jordprøver for blant annet å undersøke sammenhengen mellom sur nedbør og  jordaciditet

Etter hektiske dager i Litvinov, ble turen avrundet med et par dager i Praha.

Kullkraftverket produserer strøm ved oppvarming av vann for å drive turbinene. Overskuddsvarmen sendes til boligområder og offentlige bygg.

På vei inn i kjøletårnet på kullkraftverket. Enorme mengder med vann er nødvendig for å kjøle ned fyringsanlegget. Det er derfor ofte tåke rundt industriområdene. Selv om kullkraftverkene har redusert utslippene av svovel til et minimum, er det tydelig lukt av kjemikalier fr petrokjemisk industri i denne smogen som oppstår på grunn av inversjon.

Til toppen