Regler for nærkontakter til Covid-19 smittede

Jeg er definert som nærkontakt til en som har fått påvist Covid-19. Hva gjør jeg?

Vi har fått følgende informasjon fra kommuneoverlegen:

Dette er de gjeldende reglene for nærkontakter til Covid-19-smittede:

  1. Fullvaksinerte (regnes fra en uke etter at man har fått dose to. De samme reglene gjelder også de som har hatt Covid-19 i løpet av de siste 12 måneder): Fritatt fra karantene og kan gå på jobb. Dette gjelder også dersom de bor sammen med en som er smittet. Skal allikevel holde seg hjemme fra jobb og teste seg ved symptomer.
  2. Vaksinerte med én dose (gjelder de som har fått dose 1 for 3-15 uker siden): Fritatt fra karantene og kan gå på jobb, men skal teste seg med vanlig test (pcr) en gang mellom dag 3-7 etter at man var utsatt for smitte siste gang. NB! Skal ikke være i karantene hverken mens man venter på test eller på testresultat. Kan gå på jobb, men skal allikevel holde seg hjemme fra jobb ved symptomer. (og evt. teste seg tidligere eller en ekstra gang) Dette gjelder også for de som bor sammen med en som er smittet.
  3. Uvaksinerte og de som tok vaksinedose 1 for mindre enn 3 uker siden: Skal i karantene i 10 døgn etter siste kontakt med den smittede. Kan teste seg ut av karantene med vanlig test (pcr) tatt tidligst 7 døgn etter siste kontakt med den smittede. Kan gå på jobb igjen enten etter 10 døgn eller etter 7 døgn hvis negativ pcr-test som nevnt over. Dersom man bor sammen med en som er smittet, og man ikke klarer å leve helt atskilt, altså at man f.eks bruker samme bad/kjøkken, er karantenetiden 15 døgn fra den siste smittede i husstanden fikk symptomer. Man kan da teste seg ut av karantene ved bruk av pcr-test etter 12 døgn. Karantenetid på 10 døgn og testing ut av karantene etter 7 døgn gjelder altså ikke for uvaksinerte som bor sammen med en smittet.

Hva gjelder elever med lette symptomer på forkjølelse; De skal holde seg hjemme så lenge de er syke. De kan ta en hurtigtest/selvtest og sjekke om det kan være korona. Dersom hurtigtesten er positiv må de isolere seg og bestille vanlig test på teststasjonen (NB! Ikke hurtigtest). Ved negativ hurtigtest, skal de fortsatt holde seg hjemme mens de er syke. Dersom sykdommen vedvarer over flere dager, kan det være lurt å ta en hurtigtest til etter et par dager. Ved negativ hurtigtest og kun restsymptomer som litt hoste eller snørr, men god allmenntilstand, kan de komme tilbake på skolen.

Til toppen