Til alle skoler og foresatte fra Brakar

I en tid hvor vi ikke oppfordrer til å reise kollektivt og har fokus på minst mulig trengsel om bord, ber vi skolene om hjelp til å formidle tre viktige budskap til elever og foresatte.

  1. Alle som kan gå, skal gå
  2. Du må ha gyldig billett for å ta bussen
  3. Det tryggeste er å bruke alle seter og at færrest mulig står

Skoleskyssen i Viken følger i dag Folkehelseinstituttets (FHI) veileder for kollektivtransport. Rådet fra FHI er å prioritere sitteplasser framfor ståplasser blant annet for å unngå ansikt-til-ansikt kontakt. Dette betyr at passasjerene bør sitte skulder ved skulder framfor å stå på bussen. Alle sitteplasser, unntak de bak sjåfør eller som står mot kjøreretning, kan benyttes uavhengig av kohort-tilhørighet. 

I FHI sin veileder er det punktene under "kontaktreduserende tiltak" som nå gjelder. I situasjoner med økt smitterisiko sier veileder at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kan anbefale forsterkede smitteverntiltak. Fram til slike vedtak eventuelt blir fattet gjelder veileder uten forsterkede tiltak. 

For å beholde kapasiteten vi har om bord minner vi elever og foresatte på at man bare skal reise kollektivt når man må. Elever som kan gå, skal gjøre det. Det er også viktig at alle gir plass til å sitte ved siden av seg, og ikke setter skolesekken på setet. Da fylles det fort opp med stående i midtgangen.

Mange barn ser i dag ut til å tro at det er gratis å reise med bussen, fordi fordøren på bussen er stengt. Våre kontrollører forteller om mange barn som reiser uten gyldig billett. Vi oppfatter det slik at veldig mange av disse barna egentlig skal gå. I stedet tar de buss på korte strekninger fordi de tror det er gratis. Dette betyr større risiko for å fylle opp bussene så det blir trengsel.

Vi ber derfor om hjelp til å spre informasjonen slik at vi reduserer trengsel i kollektivtransporten.

På forhånd takk!

Med vennlig hilsen

Brakar

Til toppen