Til elever og foresatte på Vg1 studieforberedende utdanningsprogram

Vi inviterer til et digitalt informasjonsmøte om søking til programområde og fagvalg til Vg2

Tirsdag 10.01.2023

kl. 18.00 – 19.00

Møtet gjennomføres på Teams. 

Tema for møtet blir

  • Inntak og struktur på vg2/vg3 studieforberedende
  • Skolens programfagtilbud
  • Kort om krav til inntak i høyere utdanning
  • Elevene skal også få informasjon fra rådgivere og faglærere på skolen.

Foresatte er viktige støttespillere for å hjelpe elevene til å gjøre gode valg. Vi anbefaler at elever og foresatte deltar sammen på dette informasjonsmøtet for å ha et felles grunnlag for videre samtaler.

Invitasjonen om møtet sendes også via kontaktlærer.

Elever får lenken til møtet i klasseteamet, slik at foresatte som ikke har tilgang til Teams, kan bli med via elevens PC.

Til toppen