Tilbud på OPUS Kongsberg skoleåret 2021/2022

Neste skoleårs tilbud på Opus er som følgende:

 • VG1 over to år
 • VG1 Helse- og oppvekstfag
 • VG2 Helsearbeiderfaget
 • VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • VG1 Elektrofag
 • VG2 Kjøretøy
 • Vg1 Salg, Service og reiseliv
 • Vg1 Restaurant og matfag
 • Fag til generell studiekompetanse
  • Norsk
  • Matematikk 1P + 2P
  • Naturfag
  • Historie
  • Samfunnsfag
  • Engelsk
 • VG1 Byggfag (på Buskerud vgs)
 • Andre retninger i samarbeid med andre voksenopplæringssentre
   

I tillegg tilbyr vi følgende kurs:

 • Praksiskandidatkurs Renholdsoperatør (starter 1.2.2021)
 • Praksiskandidatkurs Kokk og servitør (starter våren 2021)
   

Vi tar forbehold om nok søkere til gruppene.

Til toppen