VG2 Studieforberedende klasser - Foresattemøte tirsdag 24. januar kl 18:00 - 20:00

Vi innviterer til felles møte for alle foresatte til våre VG2 elever på studieforberedende utdanningsprogram ( Studiespesialisering, Musikk og Idrett).

Gratis parkering ved både Maurits Hansen og mellom tilbygget Tinus - idrettshallen

Informasjon fra skolen og foredrag fra ombud for barn og unge i Viken med tema: Sammen om et godt skolemiljø og en inkluderende russefeiring

Sted: Nye tilbygget Tinius, Auditoriet som heter Flåtaløkka

Tid: 18:00 - 20:00

Til toppen