VIP - Veiledning og informasjon om psykisk helse på VG1.

Skoleprogrammet VIP er et helsefremmende og forebyggende tiltak for vg1 elever. Det eies av Vestre Viken HF og får støtte av Helsedirektoratet.

Hovedmålet med VIP er å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på sin psykiske helse ved å øke skolen og elevers kunnskap om temaet, samt gi informasjon om hvilken hjelp man kan få.

Om du vil lese mer kan du sjekke ut Vestre Vikens skoleprogram

VIP har vi hatt i mange år på Kongsberg videregående og vi samarbeider med mange av de lokale hjelpefolka som jobber med unge og psykisk helse.

Vanligvis kommer disse på besøk i alle vg1 klassene, men i år har vi måtte gjøre det annerledes.

Vi har blant annet laget en kort film med aktuelle temaer, som elevene  har sett sammen i klassene sine og som også kan være interessant for foreldre. Klassene har jobbet med dette i periodene februar – mars 2021.

Lenke til video
 

Om du har spørsmål om VIP på skolen  - ta gjerne kontakt med sosialrådgiverne, Eli Jårån Hovda eller Berit Stranden