Kontakt våre rådgivere

Elevtjenesten er skolens ressursteam i forhold til utdanning og yrkesrådgiving, sosialpedagogisk rådgiving og spesialpedagogisk veiledning.

Hva vi kan hjelpe deg med

Kongsberg vgs. har flere ansatte som har som oppgave å bistå og hjelpe elever gjennom videregående, og ut til enten lærlingplass eller høyere utdanning. 

Og husk! Elevtjenesten har taushetsplikt.

Rådgivning innen karriere og utdanning

Sliter du med å velge fag og eller utdanningsprogram, så vil en rådgivere hjelpe til med følgende:

 • Informasjon om skolens utdanningsprogram
 • Informasjon om høyere utdanning
 • Veiledning i valg av programområde og valg av programfag
 • Veiledning i valg av videre utdanning og yrke
 • Veiledning ved problemer med motivasjon eller fagvansker
   

Sosialpedagogisk rådgiving

Har du personlige vansker som har betydning for skolegangen og overveier å avbryte skolegangen?

Da kan våre sosialpedagogiske rådgivere hjelpe deg.
Vi samarbeider med flere eksterne samarbeidspartnere får å gi deg best oppfølging:

 • Oppfølgingstjenesten
 • Helsestasjon for ungdom
 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste med flere.
   

Spesialpedagogisk veiledning

Våre spesialpedagogiske veiledere er skolens kontakt mot PPOT. De bistår seksjonsledere, kontaktlærere og lærere med tilrettelegging av opplæringen for elever med fagvansker.
 

Hvor finner du oss?

Elevtjenesten har kontorer på alle av skolens undervisningsbygg. Kontortid vil variere, men vi vil være tilgjengelig på e-post og telefon i skolens åpningstid kl.08:00-15:30. 
 

Kontaktinformasjon

Rådgivere

Anniken Klevstad Gulliksen
Kontor: Tinius Olsen
Utdanning: Teknologi- og industrifag/ Elektro og datateknologi/ Informasjonsteknologi og medieproduksjon/
Salg, service og reiseliv/ Håndverk, design og produktutvikling 
Tlf.: 92 48 86 44
E-post: annikengu@viken.no

Hege Didriksen
Kontor: Maurits Hansen
Utdanning: Musikk, dans og drama /Studiespesialiserende /Idrett
Tlf. : 90 01 72 95 
E-post: hegedi@viken.no

Hilde Ueland Kongsgård
Kontor: Tinius Olsen, Saggrenda og Maren Handler
Utdanning: Påbygg og Yrkesfag: Naturbruk /Bygg- og anleggsteknikk /Helse- og oppvekstfag /Restaurant- og matfag
Tlf. : 48 27 19 69
Epost: hildekon@viken.no

Jorunn Hesjedal
Kontor: Maurits Hansen
Utdanning: Studiespesialiserende og IB Diploma
Tlf. : 95 85 20 23
E-post: jorunnhe@viken.no

Sosialrådgivere

Berit Marie Stranden
Kontor: Tinius Olsen og Maren Handler
Tlf. : 99 53 09 92
E-post: beritst@viken.no

Eli Jårån Hovda
Kontor: Maurits Hansen
Tlf. : 95 22 49 78
E-post: eliho@viken.no

Siri Merethe Haga
Kontor: Saggrenda
Tlf.: 45 72 46 06
E-post: sirihag@viken.no

Spesialpedagogiske veiledere

Kirsti Nordli
Kontor: Modulbygget Maurits Hansen 
Tlf. : 90 54 94 28
Epost: kirstin@viken.no

Michael Doc Hoff Stenbæk
Kontor: Saggrenda, Tinius Olsen
Tlf.: 45 72 17 04
E-post: michaels@viken.no

Hilde Merethe Brandsdal
Kontor: Tilbygget til Tinius Olsen 
Tlf. : 95 10 45 44
Epost: hildebran@viken.no

Koordinator lærekandidater

Orlin Peev
Kontor: Tinius Olsen
Tlf. kontor: Sentralbord 32 86 76 00
E-post: orlinp@viken.no