Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om din helse og trivsel. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser. 

Ung helse er et team bestående av helsesykepleier, psykisk helserådgiver og helsestasjonslege.

Ung helse = skolehelsetjeneste ungdomsskole og videregående skole, Helsestasjon for ungdom og Ungdomshjelpa.

Du kan snakke med oss om: 

 • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner 
 • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager 
 • søvnvansker, ernæring 
 • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter 
 • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker 
 • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt 
 • rusmidler, røyk/snus 
 • etc. 

Kontakt oss 

HFU har drop-in tilbud og timebestilling.
Helsesykepleier har kontor på Tinius Olsen, inn gangen fra resepsjonen.
Telefon 32 86 65 13

Åpningstider:

Tirsdag 11-15 
Onsdag 11-15
Torsdag 11-15

Vi er tilgjengelig mandag til fredag for timeavtale, ring oss eller send sms for timebestilling!

Kontakt oss på telefon

Tinius Olsen
Tonje Støa Sandvik
Tlf.  48 16 66 96

Gregory Mauquet
Tlf.  99 21 82 99

Maurits Hansen
Berit R. Aasen 
Tlf.  48 16 66 81

Åslandgate                   
Silje Johannessen
Tlf.  94 85 15 43

Maren Handler
Hanne Thorsdalen 
Tlf.  48 16 61 83 

Saggrenda  
Ole Martin Jørgensen 
Tlf.  94 85 15 43

Ung Invest   
Ole Martin Jørgensen 
Tlf.  94851543

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post. 

Du kan også kontakte

Vibeke Onshuus
Tlf.  91 37 93 16
Helsesykepleier med videreutdanning i psykisk helse

Ruth Kari Lintvedt
Tlf.  48 16 66 80
Helsesykepleier med videreutdanning i psykisk helse

Grégory Mauquet
Tlf.  99 21 82 99
Helsesykepleier - Ungdomshjelpa

Marianne Zetterstrøm Hansen
Tlf.  47 75 13 97
Sosionom - Ungdomshjelpa

Ole Martin Jørgensen
Tlf. 90 27 94 05
Barnevernspedagog – Ungdomshjelpa

Skolehelsetjenesten

 • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
 • Tilbudet er gratis. 
 • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Helsestasjon for ungdom 

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom.      

Se også  

Til toppen