Parkering

Skolen tilbyr parkering for besøkende og ansatte. På grunn av bygging av nytt skolebygg, vil det være begrenset med parkeringsplasser på Tinius Olsen.

Det er viktig å følge skilting for å unngå gebyr. Du må også registrere ditt kjøretøys registreringsnummer i resepsjonen. Det blir foretatt kontroller av et eksternt parkeringsselskap.

Skolen kan ikke hjelpe til med klaging på ilagt gebyr.

Parkering for besøkende

Besøkende må innom resepsjonen, på Tinius Olsen eller Maurits Hansen, får å få registrert kjøretøyets registreringsnummer for anviste parkeringsplasser ved undervisningsstedene i Kongsberg sentrum.

Den som er vert for besøkende, kan sende informasjon til skolens postmottak (kongsbergvgs@viken.no ) med informasjon om dato, bilnummer, navn på besøkende og telefonnummer til den besøkende.

Parkering for elever

På grunn av byggearbeidene med nytt skolebygg på Flåtaløkka, vil det være betydelig færre parkeringsplasser ved skolen. Det er derfor ikke anledning for elever å parkere biler/ATV/UTV eller lignende på skolens parkeringsplasser inne i sentrum.

Sykler, mopeder og motorsykler vil det være anledning til å parkere gratis på anviste plasser på skolens områder.

Det finnes alternative parkeringsmuligheter i byen, der man kan betale for å stå parkert om man har behov for det.

Vi oppfordrer alle som kan få det til, både elever og ansatte, om å gå, sykle eller reise kollektiv til/fra skolen.