Rektor og skolens ledelse

Rektor

Thomas Landaas Eriksen

Ansvar for skolens pedagogiske og administrative drift
Kontor: Tinius Olsen
Tlf.: 48 27 16 28
E-post: thomaser@viken.no


Administrasjonssjef

Asbjørn Vermedal

Administrasjonssjef, rektors stedfortreder
Kontor: Tinius Olsen 
Tlf.: 95 85 85 74
E-post: asbjornv@viken.no


Studierektorer

Hilde Storløkken

Studierektor
Utdanningsprogram for Musikk, dans og drama.
Trinnansvar VG3 
Kontor: Maurits Hansen
Tlf. 93 62 84 42
E-post: hildestor@viken.no


Utviklingsledere

Jørund C. Krosshus

Utviklingsleder
Kontor: Tinius Olsen
Tlf.: 48 15 54 94 
E-post: jorkrosshu@viken.no

Avdelingsledere

Geir Klevstad

Digitalleder og Idrettsfag
Kontor: Tinius Olsen
Tlf.: 45 25 31 56
E-post: geirk@viken.no
 

Karoline-Cecilie Simonsen

Norsk og fremmedspråk, og International Baccalaureate. 
Trinnansvar Vg1
Kontor: Maurits Hansen
Tlf.: 97 63 40 53
E-post: karolinesc@viken.no

Gry Brubakk Fossan

Realfag, samfunnsfag og økonomi
Trinnansvar: Vg2
Kontor: Maurits Hansen
Tlf.: 93 01 42 38 
E-post: gryf@viken.no


Anne Elinde Omholdt

Utdanningsprogram for Påbygging til generell studiekompetanse,
Salg, service og reiseliv, Håndverk, design og produktutvikling, Vg2 Ur- og instrumentmaker
Kontor: Tinius Olsen
Tlf.: 92 81 13 71 
E-post: anneomh@viken.no
 

Kirsti Nordli

Tilretteleggingsleder
Tilrettelagt opplæring, spesialpedagogikk
Kontor: Modulbygget; Maurits Hansen
Tlf.: 90 54 94 28
E-post: kirstin@viken.no
 

Trude Størdal

Utdanningsprogram for Restaurant- og matfag og Helse- og oppvekstfag
Kontor: Maren Handler/ Tinius Olsen
Tlf. 48 14 76 58 
E-post: trudes@viken.no
 

Terje Grimsgård

Utdanningsprogram for Bygg- og anleggsteknikk, og Naturbruk,
Kontor: Saggrenda
Tlf.: 48 03 30 48 
E-post: terjegr@viken.no
 

Vegard Popperud

Utdanningsprogram for Elektrofag
Kontor: Tinius Olsen
Tlf.: 99 26 95 32
Epost: vegardpo@viken.no
 

Tor Egil Øverberg

Utdanningsprogram for Teknikk og industriell produksjon, og Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Kontor: Tinius Olsen
Tlf.:  93 67 80 86
E-post: toro@viken.no


Voksenopplæring

Siw Gudbrandsen

Leder for OPUS Kongsberg
Voksenopplæring og karriereveiledning
Kontor: Tinius Olsen
Tlf.: 41 23 24 92
E-post: siwgu@viken.no