Rektor og skolens ledelse

Rektor

Hanne Hagby

Ansvar for skolens pedagogiske og administrative drift
Kontor: Tinius Olsen
Tlf. 93 22 39 21/ kontor: 32 86 76 17
E-post: hannehag@viken.no


Administrasjonssjef

Asbjørn Vermedal

Administrasjonssjef, rektors stedfortreder
Kontor: Tinius Olsen 
Tlf. 95 85 85 74
E-post: asbjornv@viken.no


Studierektorer

Jørund C. Krosshus

Studierektor for Yrkesfag
Kontor: Tinius Olsen
Tlf. 48 15 54 94 
E-post: jorkrosshu@viken.no
 

Hilde Storløkken

Studierektor for Studieforberedende
Kontor: Maurits Hansen
Tlf. 93 62 84 42
E-post: hildestor@viken.no
 

Avdelingsledere

Gry Brubakk Fossan

Realfag, samfunnsfag og økonomi
Trinnansvar: Vg2
Kontor: Maurits Hansen
Tlf. 93 01 42 38 /kontor: 32 86 82 23
E-post: gryf@viken.no
 

Geir Klevstad

Digitalleder
Kontor: Tinius Olsen
Tlf. 45 25 31 56
E-post: geirk@viken.no
 

Njål Vigleik Grene-Johnsen

Norsk og fremmedspråk
Trinnansvar Vg1
Kontor: Maurits Hansen
Tlf. 90 91 91 26 / kontor: 32 86 76 00
E-post: njalg@viken.no
 

Anne Elinde Omholdt

Utdanningsprogram for Idrettsfag og Påbygging til studiekompetanse, Trinnansvar Vg3
Kontor: Tinius Olsen
Tlf. 92 81 13 71 / kontor: 32 86 76 85
E-post: anneomh@viken.no
 

Jacob Hauge

Utdanningsprogram for Musikk, dans og drama og International Baccalaureate. 
Kontor Åslandgate 7
Tlf. 45 08 26 71 / kontor: 32 86 82 42 
E-post: jacobh@viken.no
 

Kirsti Nordli

Tilretteleggingsleder
Tilrettelagt opplæring, spesialpedagogikk
Kontor: Modulbygget; Maurits Hansen
Tlf. 90 54 94 28
E-post: kirstin@viken.no
 

Trude Størdal

Utdanningsprogram for restaurant- og matfag og Helse- og oppvekstfag
Kontor: Maren Handler
Tlf. 48 14 76 58 / kontor: 32 86 77 56
E-post: trudes@viken.no
 

Terje Grimsgård

Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk, naturbruk og glassfag
Kontor: Saggrenda
Tlf. 48 03 30 48 / kontor: 32 86 77 03
E-post: terjegr@viken.no
 

Brith Toril Flage

Utdanningsprogram for service og samferdsel og Design og håndverk
Kontor: Tinius Olsen
Tlf. 92 40 65 89 / kontor: 32 86 76 30
E-post: brithf@viken.no
 

Vegard Popperud

Utdanningsprogram for elektrofag
Kontor: Tinius Olsen
Tlf. 99 26 95 32
Epost: vegardpo@viken.no
 

Pål Bjørshol

Utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon
Kontor: Tinius Olsen
Tlf. 91 36 15 70 / kontor: 32 86 76 77
E-post: palbjo@viken.no


Voksenopplæring

Sissel Strand Stiberg

Leder for OPUS Kongsberg
Voksenopplæring og karriereveiledning
Kontor: Tinius Olsen
Tlf. 40 91 31 92 / kontor: 32 86 76 57
E-post: sisselsti@viken.no

Til toppen