Aktuelt

Samlet lærere og ledere til skole-Norges største nettverksdag

For aller første gang har Viken samlet alle faglærere og skoleledere til felles nettverksdag for alle utdanningsprogram.        

Vi ønsker oss flere jenter til elektrofag

På Lier vgs. har vi de siste årene hatt stort fokus på å rekruttere jenter til elektrofag og teknologiske yrker. Bransjene, både ingeniørfaget og elektrofaget etterspør jenter og vi oppfordrer flere til å tørre å tenke og velge utradisjonelt.  

Videregående skole og korona: Unntak fra fraværsreglene

På grunn av koronasmittesituasjonen skal helserelatert fravær ikke gjøre utslag på fraværsgrensen ut skoleåret 2021–2022. Skolene skal sørge for at slikt fravær ikke føres på vitnemål og kompetansebevis.

Husk å søke om stipend og lån

For å få stipend og lån fra Lånekassen for høstsemesteret 2021 må du søke innen 15. november.    

Buskerud-skoler får nytt nettverk

Arbeidet med å skifte ut nettverk på Åssiden og Drammen videregående skoler er godt i gang. Videre utskifting er planlagt så raskt som mulig.  

Elevundersøkelsen 2021

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

– En dysleksivennlig skole er god skole for alle

I juni ble Lier videregående skole godkjent som dysleksiskole, og følger med det etter Drammen videregående skole. Ellers i Viken ble også den private skolen Seiersborg i Fredrikstad godkjent som dysleksivennlig i år.

Fortsatt utfordringer med dårlig skolenett

For å sikre bedre nettverk  på PC-er, kan elever ikke lenger koble sin mobil til Vikens nettverk eller gjestenett på skolen. Det varierer dessverre hvor godt tiltaket fungerer i ulike klasserom.   

Ungt Entreprenørskap Kick-off og Innovasjonscamp for elever på Lier vgs.

Før høstferien ble det arrangert innovasjonscamp på skolen. I programmet gjennomfører elevene en Innovasjonscamp der de får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Data Detox: Du bestemmer – også på nett

Vet du at chatbobler, bitmojier og autoplay er der for at du ikke skal få lagt fra deg mobilen?

Til toppen