2 ELC har hatt sin første dag på USN

Den flotte gjengen i 2ELC, har hatt sin første dag på Universitetet Sørøst Norge (USN). 30.august gikk startskuddet for et innovativt, spennende og framtidsrettet samarbeid mellom USN og Lier videregående - Universitetskoke (LVU).
2ELC har hatt sin første dag på USN 
Elevene på utdanningsprogrammet Elektro, helse- og miljøteknologi (ELC) skal det kommende året ha deler av sin undervisning i elektro- teknologifagene på USN en dag i uka. Her skal de samarbeide i et innovativt prosjekt sammen med 3.års sykepleierstudenter og deres praksislærer Grith Overgaard Fosnæs fra USN.
Tema er bruk av ulik sensorteknologi og helse-teknologisk målingsutstyr knyttet til eldre på sykehjem.
Dette samarbeidet håper vi vil gi både elever og studenter økt forståelse og brukererfaring, både innen teknologi og sykepleie. Dette er nødvendig for begge utdanningsløp.
På sikt skal dette samarbeidet gi bedre helse- og velferdstjenester ute i kommunene.
Studentene og elevene har behov for å lære om bruk av helseteknologi i realistiske miljøer, samt erfare og oppleve teknisk kundebehandling i det kliniske praksisfeltet.
Det at både sykepleiestudentene og elektroelevene deltar sammen i observasjoner ved bruk av helseteknologi på praksisstedene, medfører en unik læring i ulike problemstillinger. Dette samarbeidet er fremtidsrettet med tanke på de utfordringer vi står overfor i fremtidens helsetjeneste.
I tillegg vil leverandører av utstyret bli involvert i opplæringen av elever, studenter og ansatte.
Til toppen